????????????????????????????????????

Site, Plaisance ek Beau Vallon, meyer dan zot kategori

Lenstiti pour Ledikasyon bann Ansennyan (Site), Plaisance ek Beau Vallon i bann gran venker dan zot kategori respektiv pour Konkour Enterskoler ‘Moman Kreativite’ sa lannen.

Bann gannyan sa konkour, ki enn bann aktivite far Festival Kreol, ti resevwar zot pri resaman dan en seremoni kot lasal Lekol Ledikasyon Mont Fleuri dan prezans sekreter prensipal pour ledikasyon Odile Decomarmond, sekreter prensipal pour devlopman resours imen Linda Barallon, direkter zeneral bann lekol Odile Octave, depite sef egzekitif Cinea Gustave Decomarmond , direkter ek direktris bann lekol, parmi lezot envite.

‘Moman Kreativite’ i sa platform kot bann etidyan gran konman pti i ganny plis bataz pour demontre zot talan artistik. Bann meyer morso ti partisip dan en spektak kot bann fitir akter, aktris ti ganny rekonpanse.

20 lekol primer, 8 lekol segonder, ek 7 pos-segonder ti partisip dan ‘Moman Kreativite’ sa lannen.

Pandan sa seremoni bann zelev ti ganny sans perform ankor en fwa zot akt devan bann envite.
Bann pri ti divize an 6 kategori: Ti annan kategori konkour pyes teat ki ti ranporte par lekol Beau Vallon primer, Plaisance segonder, e Site pour lekol pos-segonder.

Kategori ladans ti vwar Baie St Anne Praslin primer, Plaisance segonder ek lekol Letid Biznes dan premye pozisyon.

Lekol Bel Ombre primer, Plaisance segonder ek lekol Letid Biznes ti venker pour kategori konkour zistwar/kont, tandis ki konpetisyon sanson ti ranporte par lekol Cascade primer, Plaisance segonder ek Site.

Ti osi annan pri pour meyer artis, ki rekonpans bann ki perform pli byen endividyelman. Dan kategori primer Riannah Monthy sorti lekol Bel Ombre ti meyer artis fiy e Keine Banane ti meyer garson.

Abigil Moses sorti lekol Beau Vallon segonder ti meyer artis fiy, e Curtis Nourrice sorti Plaisance segonder ti meyer artis garson.

Pour kategori pos-segonder, Kelly Mathiot sorti lekol Letid Biznes ti meyer fiy, e Lester Augustin sorti lekol Site ti meyer garson.

Source : Seychelles NATION