????????????????????????????????????

Pour bann ki pa ankor vwar sa pyes teat komik ‘Bal dan Simityer’, la i zot dernyen sans. Pyes pou zwe pour dernyen fwa Sanmdi le 11 ek Dimans le 12 Novanm 2017 dan ICCS.

Premye performans sa pyes ti deroul zis apre louvertir 32enm Festival Kreol e sa ti ganny organize an kolaborasyon avek komite organizater Festival Kreol konman parti bann aktivite pour mark sa levennman kiltirel.

2simiProdikter sa pyes, Komiklokal, in toudmenm fer remarke ki dat ki zot ti progranmen pour zwe sa pyes orizinalman ti le 11 ek le 12 Novanm.

Prodikter ‘Bal dan Simityer’ i dir ki zot in ganny bon reaksyon sorti kot manm piblik swivan premye performans sa pyes e plizyer antre zot in deza fini rezerv zot tiket pour prosen spektak.

Tiket i kout R100 e i anvant kot Konsey Nasyonal pour Lar (NAC) e avek bann manm Komiklokal.

Pyes ki pou fer Sanmdi le 11 i konmans 7.30 diswar e lot son landmen Dimans le 12 pou konmans 3er apremidi.

Source : Seychelles NATION