????????????????????????????????????

ran literer ek poet Regina Melanie ti ganny onore atraver en parkour poezi pandan Voyaz gala literer ki ti fer kot ansyen Reef Hotel Lendi swar anba tenm ‘Enn nou menm’.

Bann poet ti enterpret e resit en koleksyon poenm ekri antyerman par Madanm Melanie. Son bann poenm ti ganny resite par bann poet ki form parti Bling Bling poetry, son bann zanfan e osi en group twrazyenm-az sorti Anse Royale apele La Jeunesse d’Anse Royale.

Madanm Melanie ki ganny rekonnet konman en pilye dan lalang ek literatir kreol, e menm si i nepli avek nou, son travay literer i ankor touzour vivan.

Minis pour Lazenes, Spor ek Kiltir, Madanm Mitcy Larue, ti prezan dan sa rankont avek kat parmi sis zanfan Madanm Melanie – Chantal, Joel, Tessy ek Clifford.

Bann lezot partner ki’n ede fer sa aktivite vin en sikse ti Konsey Nasyonal pour Lazenes (SNYC), Konsey Nasyonal pour Lar (Nac), Cinea ek Komite Festival Kreol.

Bann artis ek poet ki ti prezan sa swar ti Vincent Milius, Raspyek, Reuban Lespoir, Henrico Ernesta, Derika Rath, Saviona Isaac, Kevin Perrine, Elia Savy, Ayiel Bonne, Audrey Volcère, Stephanie Joubert ek Hubert Inane.

Raspyek, ki en manm Bling Bling poetry, ti dir ki zot lasosiasyon i promote pour enspir dimoun, e ki parkour ensi byen ki travay Madanm Melanie i enspirasyonnel dan limenm.

«I pa selman enspir dimoun atraver sa ki i ekri, me osi dan plizyer fason. Parey isi Sesel nou annan plizyer fleo sosyal, par egzanp eroin ki dimoun i dir ou i difisil pour sorti ladan me si ou regard Madanm Melanie ou pou trouve ki the sky is the limit, savedir nou kapab sorti ladan si ou get sa devosyon ek kouraz ki in annan. Nou’n menm deklar li en manm Bling Bling,» Raspyek ti dir.

En militan lalang kreol, Madanm Penda Choppy, ki’n deza travay avek Madanm Melanie, ti fer en pti temwayaz lo parkour son lavi.

«Letan ou get bann kontribisyon ki in fer, ki enkrwayab pour en dimoun ki’n alfabetize tre tar. Kan mon regard parkour Madanm Melanie, mon realize pour dir i reprezant en sitwayen Seselwa ki montre pour dir konman en pep ki ti’n ganny kolonize i pa ki nou ti en pep ki bet e ki pa konnen me plito nou pa ti ganny loportinite,» i ti dir.

I ti osi fer rapel bann bon souvenir e memwar ki in annan avek Madanm Melanie kot Lenstiti Kreol.

Nou seri portre i montre serten parmi bann poet ek artis pe enterpret bann poenm Madanm Melanie.

Source : Seychelles NATION