????????????????????????????????????

Lo miray obor semen’, en pyes teat par meter ansenn Angelin Marie, ti enn bann aktivite ki ti debit wikenn festivite kreol.

Sa pyes apepre 2-erd-tan i en prodiksyon groupman teatral Modesty Theater e ti ganny performen dan sant konferans enternasyonal (ICCS) Vandredi swar.

Lodyans ti ganny envite pour anglouti zot lekor dan bann sekans reel dan nou lasosyete.

Sov lekol, konsonmasyon drog ek lalkol, lansentman anba laz ek problenm menaz ti serten parmi plizyer size ki sa pyes ti aborde, e tousala ti pe deroule obor en pti miray.

Msye Marie ti dir ek zournal Seychelles NATION kison pyes pa pe esey normaliz sa bann aktivite me pe senpleman montre la realite nou sosyete e fer lodyans pran konsyans zot bann aksyon.

????????????????????????????????????

“Sa pyes i bann pti pti zistwar ki’n ganny mete ansanm pour fer en gro zistwar,” Msye Marie ti eksplike.

E pandan ki lodyans ti pe regard bann senn kot voler pe fer konplo lo ki danre zot pou vole e zistwar lanmour enterdi ant Benoit ek Alice, a kote dan car park sant enternasyonal en lot lodyans ti pe ganny egeye avek ‘Kouler Kreol’.

‘Kouler Kreol’ ti en rasanbleman plizyer delegasyon sorti aletranze ki ti pe met lanbyans dan Vilaz Kreol.

Premye group pour performen ti troup sorti Larenyon ‘Kouler Reunion Maloya’ e zot ti pe demontre zot ladans ek koutim tradisyonnel.

????????????????????????????????????

Zot ti ganny swivi par en group sorti Rodrig, group Sid-Afriken Bakone Royal, ‘Zanfan Losean Agalega’ sorti Moris ensi ki santer Jason Heerah e Lin osi sorti Moris.

Rodrig osi pa ti manke pour anvoy zot bann meyer santer tel konman Kool Stylex e Stelio.

‘Kouler Kreol’ ti termin avek animasyon par nou benn lokal, Warrior Band.

Bann portre ki swiv i montre en pe lanbyans dan ‘Lo miray obor semen’ ek ‘Kouler Kreol’.