????????????????????????????????????

Nou pa kapab fet Festival Kreol san ki nou donn nou lafwa son vre plas dan nou lavi ek nou kiltir.

Sa ti mesaz pli for ki ti resorti pandan lanmes kreol ki ti ganny organize kot Katedral Imakile Konsepsyon pour koensid avek 32enm Festival Kreol.

I fer trwazyenm Dimans ki lanmes kot Katedral i ganny fer antyerman an Kreol.

Lanmes ti ganny prezide par Per David Alcindor dan prezans Minis pour Lazenes, Spor ek Kiltir Mitcy Larue, bann travayer departman kiltir ek bann fidel.

Lomeli Per Alcindor ti santre lo konman nou lafwa i enportan e form par entegral nou kiltir kreol.

I ti reflekte ki krwayans dan Bondye in azandre dan nou tradisyon e ki fodre nou pa zanmen perdi sa.

Annefe nou krwayans dan Bondye i kapab ganny vwar dan plizyer nou bann tradisyon tel konman bann maryaz tradisyonnel lontan kot maryaz ti souvan ganny fer kot legliz swivi par en laserenad ekstravagan an sortan legliz.

Nou labitid met nou pli zoli labiyman pour al lanmes tou le Dimans i osi en eleman ki relye kiltir Seselwa ek lafwa legliz.

????????????????????????????????????

Malgre tou sa Per Alcindor ti fer kler ki anmenmtan ki nou prezerv sa bann tradisyon fodre ki nou kiltir i ganny evanzelize pour retir bann move labitid tel konman siperstisyon.

I ti konklir ki kreolite, metisaz en pep, i ris e vibran parey tou lezot kiltir dan lemonn.

“Nou kiltir pa pli enportan ki en lot, me i osi pa mwen enportan ki en lot,” Per Alcindor ti dir avek kongregasyon.

Aktivite Festival Kreol yer ti ganny kouronnen avek Dimans borlanmer kot bann fanmity ti ralye pour en moman detant lo lans Beau Vallon.

Source : Seychelles NATION