Mitcy Larue«Ansanm nou tou nou merit santi nou konsernen pour donn en koudmen prezerv nou bann atou kiltirel,» Minis pour Lazenes, Spor ek Kiltir Mitcy Larue in dir.

Minis Larue in dir sa dan son mesaz alokazyon Lazournen Enternasyonal Kreol ozordi le 28 Oktob.

Teks entegral mesaz minis i lir koumsa :

«Ozordi  Sesel i zwenn avek larestan pei kreolofonn pour selebre 32enm Lazournen Enternasyonal Kreol.

«Sesel konman en pti nasyon perdi dan Losean Endyen in toultan en pionye mondyal pour asire ki Kreol i ganny son vre plas dan lemonn e se pour sa rezon nou tenm sa lannen i ‘Fyer Mon Lidantite’.

«‘Fyer Mon Lidantite’ i sa deviz ki pou kontinyen asire ki nou sirviv konman en pep ki pe pas atraver bokou lenfliyans mondyalizasyon e modernizasyon.  Sesel konman en pep avangard depi 1989 ti kre son prop Lenstiti Kreol ki pe fet son 30-an sa lannen pour sovgard e prezerv nou atou Kreol.

«Ozordi tou Seselwa i bezwen demann son lekor sa kestyon : Eski mon fyer mon lidantite e fyer mon en Kreol? Repons sa kestyon pou asire ki nou reste sa pep ki pou kontinyen viv an armoni, baze lo nou bann vre valer Kreol, lape, respe, lanmour ek konpasyon.

«Ansanm nou tou nou merit santi nou konsernen pour donn en koudmen prezerv nou bann atou kiltirel.  Ozordi plis ki zanmen, fodre kontinyen reste touzour konekte avek nou listwar, nou kiltir, nou leritaz, nou tradisyon ek nou rasin.

«‘Fyer Mon Lidantite’ i sa prensip nob ki’n toultan gid bann arsitek nou nasyon e ensiste lo la pandan nou lalit pour vin en pep lib e asire ki Victoria i vin vre Kapital Lemonn Kreol, kot tou nou bann zanmi Kreol i fer pelerinaz sak lannen pour fet avek nou, reflesir avek nou e selebre en lidantite komen e partaze.

«Mon swete ki nou tou nou selebre sa lazournen, pa zis dan divertisman me osi dan refleksyon, konman bann pep Kreol nou kapab koz en sel langaz pour ki lemonn a tann nou.

«An depi nou diferans etnik, larelizyon, politik, ras ou kouler, nou kapab viv ansanm.  Sa i nou mesaz pour Lazournen Enternasyonal Kreol.

«Bonn Fet Lazournen Enternasyonal Kreol 2017 zot tou.»

Source : Seychelles NATION