Bann zanfan lekol primer atraver pei ki’n pran par dan 1er Konkour Literer Pri Regina Melanie ki ti lanse le 21 Fevriye sa lannen pour koensid avek Lazournen Lalang Maternel, ti resevwar zot rekonpans dan en seremoni Vandredi apremidi.

Sa seremoni ki ti deroul dan oditoryonm Lenstiti Formasyon Ansennyan Mont Fleuri ti asiste par plizyer envite distinge osi byen ki bokou zanfan, zot ansennyan osi byen ki serten paran.

En linisyativ Lenstiti Kreol ki’n ganny sipor plizyer son bann partener, sa konkour i fer loner Madanm Regina Melanie, sa madanm ki ti dekouver ledikasyon a laz adilt dan bann lannen 80 kot i ti parmi bann premye pour swiz kour alfabetizasyon. Gras a son devosyon ek determinasyon pour aprann lir ek ekrir menm si tar dan son lavi, sa madanm pa ti vir deryer me profite pour ranmas otan konnesans atraver sans ki i pa ti’n gannyen ler i ti zanfan.

Apre ki i ti’n konn lir ek ekrir Madanm Melanie ti konmans ekrir poenm ek zistwar ki i’n menm pibliye e ranport li serten pri.

Madanm Melanie ti mor an Mars lannen pase aze plis ki 80-an e in kit deryer en leritaz lengwistik ris pour zenerasyon fitir apresye.

Dan son diskour byenveni sef egzekitif Lenstiti Kreol Madanm Flora Ben David ti fer resorti ki i manda Lenstiti Kreol pou regle, prezerv, devlop e promouvwar nou lalang  kreol Seselwa konman nou lalang maternel e kiltirel ki osi enn parmi nou trwa lalang nasyonal.

I ti fer resorti ki i pour sa rezon ki sa lenstiti i travay avek tou bann lezot lenstitisyon dan pei pour asire ki tou Seselwa i ganny loportinite pour aprann, devlop, valorize e servi nou lalang kreol toulezour.

I dir departman ledikasyon i enn sa bann lenstitisyon ki zot kolabor bokou avek.

“Lenstiti Kreol in osi vwar li neseser pour montre sa siny rekonnesans anver bann defanser e promoter lalang kreol. En santiman rekonnesans i parey en fler e bezwen ganny kiltive pour prodwi bann meyer rezilta e i pour sa rezon ki Lenstiti Kreol pe ranforsi lyen ki i annan avek tou son bann partener kle par montre son gratitid anver zot,” i ti dir.

Madanm Ben David ti eksprim senser gratitid a departman ledikasyon ki’n permet Lenstiti Kreol realiz sa proze literer e osi lekol Au Cap konman vwazen Lenstiti Kreol ki donn bokou sipor.

I ti lans lapel pour plis sipor bann lorganizasyon piblik osi byen ki prive pour kontinyen siport devlopman ek promosyon lalang kreol.

I ti annan remersiman spesyal pour SCAA ki toulezan i siport fidelman tou bann aktivite Festival Kreol sirtou bann ki vize ver ledikasyon.

Ti Dr Marie-Reine Hoareau, konseye teknik pour korperasyon enternasyonal dan Minister Ledikasyon ki osi en manm komite lalang Kreol, ki ti ofisyelman lans sa seremoni avek en diskour lankourazman pour bann partisipan e tou dimoun ki anvi kontinyen vwar lalang Kreol devlope e ganny sa rekonnesans ki i merite parey nenport lalang.

I ti salye lakonplisman Madanm Melanie e eksprim swe ki sa konkour i kontinyen enspir nou bann zenn pour devlop zot talan e ankouraz zot pour ekrir dan zot lalang maternel e kontinyen pran par dan bann lezot konkour literer alavenir.

Madanm Ben David i dir sa konkour pou vin en aktivite anyel me pour sa enn premye i ti ouver zis pour zanfan primer me plitar i pou elarzi pour enkli lezot nivo.

Parmi bann kriter ki ti demande pour sa konkour ti konsiderasyon langaz, konsiderasyon literer ek standar lalang. Ti annan 2 kategori poezi avek zistwar kourt P1-3 ek P4-P6 me kategori zistwar kourt ti divize an 2 kategori: P1-P3 e P4-P6.
Premye pri pour poezi ti al pour Lee-Anne Victorin lekol Plaisance avek son poenm Mon kontan Mars avek Granmanma; 2enm pri ti al pour Mischaella Madeleine lekol Mont Fleuri e 3enm pri ti al pour Hans François lekol Grand Anse Praslin. Meyer lekol dan kategori poezi ti al pour Baie Lazare.

Pour zistwar kourt P1-P3, 1er pri ti al pour Shawn Germain lekol Plaisance avek son zistwar En Pti Sat Brav, 2enm pri ti al pour Shakira Hypolite osi sorti lekol Plaisance e 3enm pri ti al pour Lana Lavigne lekol Glacis.

Meyer lekol dan sa kategori ti al pour Plaisance.

Dan kategori zistwar kourt pour P4-P6, 1er pri ti ranporte par Jade Gerry lekol Mont Fleuri avek son zistwar ki ti annan pour tit Lavantir Emil ek Emilyen, 2enm pri ti al pour Alisha Vadivelo sorti lekol Bel Ombre e 3enm pri ti al pour Shania Uzice sorti lekol  Baie Ste Anne. Meyer lekol dan sa kategori ti al pour Bel Ombre.

Tou bann gannyan premye pri ti resit zot poenm osi byen ki ekstre zot zistwar.

Sa seremoni ti osi marke par sanson par zanfan sourd e bann ki tande sorti lekol Au Cap e enn fir Madanm Melanie, Chantale Melanie, ti lir en poenm ekrir par son defen manman avek tit Sa Lepok Memwar nou Pase.

Source : Seychelles NATION