Zenn i demontre bokou talan artistik

Amy Valentin, Sherlyn Mousbe, Erica Niole ek Amy ChangPen-Tive in sorti venker dan sa konpetisyon ki anmenn ansanm bann zenn aze depi 4-an ziska 21-an pour demontre zot konnesans artistik.

Prezan pandan seremoni prezantasyon pri yer avek bann gannyan ti Minis pour Lazenes, Kiltir ek Spor Mitcy Larue, sekreter presipal pour kiltir Cecil Kalebi, konseye spesyal pour kiltir Emmanuel D’Offay, sef egzekitif (CEO) Konsey Nasyonal pour Lar (Nac) Jimmy Savy, CEO Konsey Nasyonal pour Lazenes (SNYC) Alvin Laurence, CEO Lazans responsab pour levennman nasyonal (Cinea) Galen Bresson, parmi bann ansennyan, paran ek etidyan.

Konkour Zenn Artis Kreolofonn ti annan kat kategori e tenm pour sa lannen ti ‘Kouler Bazar’.

Dan kategori pli pti (4-an a 7-an) se de etidyan lekol Takamaka aze 6-an ek 7-an ki’n ranport premye e dezyenm pri e sa se Amy Valentin ek Tahana Hoareau.

Elssah Carola ki sorti lekol La Misere ti ranport trwazyenm pri.

Etidyan lekol Baie Lazare, Sherlyn Moube aze 10-an ti sorti premye dan kategori 8 a 13-an, swivi par etidyan lekol Anse Boileau primer Kelvin Nicette dan dezyenm pozisyon e Nelsie Loizeau dan trwazyenm pozisyon sorti lekol La Rosière.

Dan kategori pour bann zenn ant 14 a 17-an etidyan Plaisance segonder Erica Niole ti ranport premye pri, swivi par Petra Estico sorti lekol Pointe Larue e Emilly Chetty sorti Mont Fleuri segonder dan dezyenm ek trwazyenm pozisyon respektivman.

Pour kategori 18 a 21-an se trwa etidyan Lenstiti pour Lar (SIAD) ki’n sorti venker e sa se Amy ChanPen-Tive, Lester Lepathy e Anorah Socrate-Ernesta.

Tyermenn federasyon Lar (SeyLar) Danny Sopha ti rann kont lo deroulman bann latelye ki ti deroule pandan vakans Avril ek Out pour bann zenn prepar zot tablo.

Bann zanfan ti ganny sans swiv en prezantasyon kot zot ti vwar portre e ganny leksplikasyon pour enspir zot.

Apre ki bann gannyan ti’n resevwar zot pri bann envite ti kapab vwar bann desen sa plis ki 50 partisipan sa konpetisyon ki ti’n monte dan en legzibisyon.

PS Kalebi ti akeir bann envite lo non Komite Festival Kreol 2017 pour seremoni remiz pri sa konpetisyon.

“Konpetisyon Zenn Artis Kreolofonn in touzour en aktivite vreman enportan lo kalandriye Festival Kreol akoz in enn bann platform ki ed bann zanfan devlop zot talan artistik e osi fer dekouver bann talan potansyel dan domenn lar vizyel,” i ti dir.

I ti osi note ki bann artis profesyonnel Seselwa in pas atraver sa konpetisyon tel ki Alain Camille, Charles Dodo, Steve Marie.

Amy (Valentin) ti dir ki i ti vreman kontan pour ganny sa pri e ki i ti konfidan ki i ti pour sorti venker.

Erica, ki ti ranport dezyenm pri lannen pase, ti dir ki kan son non ti ganny apele i ti santi li per e eksite.

“Mon byen kontan sa konpetisyon akoz in ed mwan konpran lar dan plizyer fason,” i ti dir.

Amy (ChangPen-Tive) ki’n deza ranport premye pri dan Sesel Enspir Mwan, ti dir ki i fyer pour sa enn pri.

“Mon santi ki mon’n byen fer e petet kan i annan plis konpetisyon mon ava fer pli byen ankor,” i ti dir.

Source : Seychelles NATION