????????????????????????????????????

Bann zenn ti rasanble pour valoriz kiltir Kreol anba tenm ‘Zenn nou fyer nou lidantite’ Sanmdi bomaten kot Sant Konsey Nasyonal pour Lazenes (SNYC).

Sa aktivite ti ganny fer atraver senkyenm edisyon ‘Zenn Kreol’ kot bann zenn ti eksplor diferan laspe nou kreolite atraver bann ladans, lanmizik ek poenm.

Progranm sa zour ti konmans avek en leko tanbour swivi par poenm, romans, rakontaz lavi lontan ek ladans tradisyonnel.

Ti osi annan ladans par Latroup Lazenes ek en spektak sirpriz kot en garson ti perform en sanson par ‘Des’ (Despilly William) ki ti prezan dan sa aktivite.

Parmi bann ki ti prezan tel ki bann manm bord SNYC ti osi annan bann sitwayen aze konman bann envite spesyal e zot ti kapab vwar en legzibisyon ki ti montre bann aktivite ki ti deroule dan bann edisyon oparavan.

Bann pla lontan tel ki gato zironmon, gato mayok, moulouk ti osi annan pour goute.

????????????????????????????????????

Sa aktivite ti termin avek en bal kreol avan ki lasoup ek bouden ti ganny partaze.

Sef egzekitif SNYC Alvin Laurence ti dir ki zot leker i la avek bann dimoun aze pandan sa moman Festival Kreol .

“Nou anvi reasir zot ki sa ki zot pe kit deryer, i annan en group lazenes ek en konsey dan pei ki pe valoriz tousala e nou pou fer sir ki nou zenn pa rat sa bann lokazyon pour aprann tousala,” i ti dir.

I ti pas en mesaz remersiman avek bann envite spesyal.

“Mersi pour sa ki zot ete, mersi pour sa ki zot in viv, mersi pour sa kiltir ki zot in prezerve e ozordi sa responsibilite i dan nou lanmen e dan lanmen bann ki pe leve,” i ti dir.

I ti pran sa loportinite pour remersye sa lekip ki’n kordin sa aktivite.

Sources

; Seychelles : Seychelles NATION