????????????????????????????????????

En gran lafoul ti rann lapel dan Vilaz Kreol pour Selebo 2017, en spektak mizikal foklorik e modern.

Se kat group kiltirel ek de benn ki ti anim lasware kot dimoun ti sante e danse ziska granmaten.

Pour konmanse  bann group kiltirel ti antre lo stage an dansan dan en laserenad kot zot ti ganny entrodwir avek la foul.

Trwa dan sa kat group kiltirel — Beau Vallon, Happy Islanders ek Leko Bwa Ver — ti vin devwal ek piblik enpe zot bann performans ki zot ti’n fer dan en progranm SBC (Kiltir Plis) e lot group Tanmize ti fer en spektak kabare. Tou group ti ganny 45 minit pour zot performans.

Premye pour perform ti group Beau Vallon kot zot ti enkli ladans, sanson, poem, zwe tradisyonnel ek zistwar tout en melanz kiltir lepase e lavi lontan dan kanton.

Happy Islanders ki baze Anse Etoile ti osi perform bann zwe, teat, sanson, ladans tradisyonnel ek kontanporen.

Group Tanmize, ki afilye avek group Tanmi, ti anvoy zis lanmizik kreol, asiste par zot bann danser. Dernyen group kiltirel lo stage ti Leko Bwa Ver sorti La Digue e zot ti donn piblik zot bann sega otantik, moutya, romans, poenm, en varyete ki ti rakont zot parkour dan progranm televize Kiltir Plis.

Apre sa bout Selebo foklorik, benn Leko ti pran labar e zwe bann diferan sanson kreol pour 45 minit li osi avan ki i ti sed laplas avek benn Tanmi ki ti donn en gran bal lapousyer.

Joseph Sinon ek son group ti met sa bon laganm pour kit spektater lo zot lipye ziska gran maten.

Bann portre i montre en pe bann moman for Selebo 2017.