????????????????????????????????????

Divors ant Bolot ek Pyerlin Feray pa’n ganny akorde apre en long deliberasyon an kour.

Anba en gran aklamasyon dan en lasal plen dan Sant Konferans Enternasyonal, Victoria, Sef  ziz ti dir dan son deklarasyon ki ti annan tro bokou konfizyon otour sa divors ki konmans par sa let demann maryaz Bolot ensi ki bann endividi ki’n antre dan zot lavi prive.

I dir ki i napa swa nek pour kennsel demann pour divors e donn zot en dezyenm sans pour rekonsilye apre 15-an maryaz.

Sa ti finisyon kontinyasyon pyes teat komik, Bolot Feray, fer Sanmdi swar e met ansenn par Michel Denousse . Akter prensipal, Joseph Sinon (Bolot Feray) e Verna Payet Mondon (Pyerlin) ensi ki bann lezot akter dan sa pyes — Vincent Isaac (Ziz), Christine Reginald (avoka), Jean-Marc Volcy (fakter), Mike Payet (polisye) e Najoie Philoe (Malfezya) — ti gard lodyans lo zot lipye ek riye ki parfwa ou pa ti tann bann akter pe kontiny zot deliberasyon mannyer riye ti for e ti pe kontinyen san ses. Sa pyes i osi annan e bout enteraksyon avek piblik.

Sa zistwar maryaz Bolot ek Pyerlin  ti konmans byen lontan kot Bolot ti anvoy son let demann kot ladan i ti sipoze fer Pyerlin ere e pour donn li tou son neseser. Me zafer pa’n mars byen pandan sa 15-zan kot Bolot pa’n vreman onor son bann langazman kot in fer zis de kapatya pandan tou sa letan. Gro lili napa, gro lakaz napa, zot ankor pe dormi lo matla labour koko eksetera e Bolot i fer Pyerlin reste zis kot lakaz. Sa i rann Pyerlin fristre e zot vwar zot pe dispit e fer kankan toulezour.

????????????????????????????????????

Fakter ki ti’n vwar tou sa, ti fer son larantre lo Pyerlin e sa bann keksoz ki i ti dir i annan ti fer Pyerlin anvi kit Bolot pour al avek fakter. En dalon Pyerlin, Malfezya, ti osi met lemozite pour Pyerlin kite avek Bolot e demann son divors.

Bolot, en boug ki kontan gran kouto, ti vwar li devan mazistra pour defann li kont bann zistifikasyon divors ki Pyerlin ti’n mete kont li. Apre ki tou temwen ti’n fini pas dan boksouserman, kot bagar parfwa ti pros pour deborde — akoz fodre pa bliye ki Bolot i en boug agresiv e i kapab fer nenport kwa — se limenm Bolot ki ti sanz verdik dan son faver ler i ti dir ziz ki fakter pa en vre fakter e ki i galan avek Malfezya. Zot ti pe fer trik pour ganny later lafanmir Feray akoz ti annan en pi delo la. En pi delo ki Pyerlin pa ti konnen. Zot ti anvi  ki Pyerlin i kite ek li Bolot e apre fakter ti pou pous Pyerlin pour li reste dan sa landrwa avek Malfezya. Ler tou sa ti pe pase, fakter ti’n fini maron ankour.

Se sa enpe zistwar vreman komik deryer sa enn Bolot Feray e parmi lodyans Sanmdi swar ti Marie Therese Choppy, meter ansenn premye Bolot Feray dan bann lannen 70.

Letan i ti pe donn son konmanter lo sa dezyenm parti Bolot Feray, Madanm Choppy ti dir : «Mon vwar li i byen. I en group ki pli zenn, ki pe met ansenn en keksoz ki’n pase lontan e ki Seselwa ti kontan bokou. Zot in repran sa let demann e zot in anmenn ankour pour debat lo la, bann akter ek mizansenn i tre byen.»

En lot personaz ki ti zwe rol ‘ti Sarl’, papa Bolot, dan premye parti, ti Onorab Charles De Commarmond e i ti dir : «Mon’n enjoy en kantite. Zot in fer en bon travay e sa ki’n enpresyonn mwan osi se sa dekor ki tonm byen avek Festival Kreol. I bann keksoz kiltirel ki pa o gou modern e mon vwar ki zot in kit sa baz orizinalite.»

Raymonde Onezime ki ti zwe rol manman Pyerlin dan premye parti Bolot Feray ti dir : «Fantastik. Tre byen. Zot in fer en bon travay. Mon felisit zot.»

Tou lezot dimoun ki ti ganny aprose ti donn menm lopinyon — Sa pyes ti fantastik, zot in byen riye e i demande annan bann pyes parey tanzantan.

Meter ansenn Michel Denousse ti dir zot ti anvi rann en omaz pyes teat Bolot Feray orizinal ki dapre li i enn bann pli zoli pyes teat ki’n ganny fer Sesel.

«Nou’n market sa pyes dan en fason kot tou dimoun ti kwar pou annan en divors. Parey ou’n vwar divors napa, nou pa ti anvi ki Bolot Feray i mor la e sa i donn sans pour en lot kontinyasyon,» i ti dir.

Pyes Divors Bolot Feray ti rezwe yer apre midi.

Source : Seychelles NATION