It is in our Music

It is in our Language

It is in our Culture

It is in our Fason de viv

It is in our Spirit

It is in our Smile

It is in our Dances

We are Kreol

from the day we are Born

to the day we Die

We are Kreol

let Us Celebrate

The Seychelles Festival Kreol

The 32enm Seychelles Festival Kreol

‘Bal dan Simityer’ i fer son final le 11 ek 12 Novanm

Pour bann ki pa ankor vwar sa pyes teat komik ‘Bal dan Simityer’, la i zot dernyen sans. Pyes pou zwe pour dernyen fwa Sanmdi le 11 ek Dimans le 12 Novanm 2017 dan ICCS. Premye performans sa pyes ti deroul zis apre louvertir 32enm Festival Kreol e sa ti ganny organize... read more

Konkour Enterskoler ‘Moman Kreativite’

Site, Plaisance ek Beau Vallon, meyer dan zot kategori Lenstiti pour Ledikasyon bann Ansennyan (Site), Plaisance ek Beau Vallon i bann gran venker dan zot kategori respektiv pour Konkour Enterskoler ‘Moman Kreativite’ sa lannen. Bann gannyan sa konkour, ki enn bann... read more

Celebrating young artistic talents

Forty one students from primary and secondary school showcased their artistic talents through an art contest under the theme ‘Scenic beauty of Seychelles’. Seven of them were rewarded as winners while the others have been recognised for their contribution through a... read more

32enm Festival Kreol – Joseph Louise i fer ankor fraka

Lasal enternasyonal (ICCS) ti’n ankonbre Sanmdi swar avek bann fans veteran mizisyen Joseph Louise, osi koni konman Ton Joe. I fer 4enm fwa ki spektak ‘Joseph Louise and friends’ i ganny fer, me mannyer bann spektater ti pe kriye, danse e aklanmen, bokou ti a krwar ti... read more

En Dimans ranpli avek Kreolite

Nou pa kapab fet Festival Kreol san ki nou donn nou lafwa son vre plas dan nou lavi ek nou kiltir. Sa ti mesaz pli for ki ti resorti pandan lanmes kreol ki ti ganny organize kot Katedral Imakile Konsepsyon pour koensid avek 32enm Festival Kreol. I fer trwazyenm Dimans... read more

Indian naval ship Tarkashtakes part in Festival Kreol

Indian naval ship Tarkash, a Talwar Class Frigate, is visiting Port Victoria from October 27-29, 2017 to take part in the Festival Kreol. As part of celebrations this year, a 24-man marching contingent and the internationally acclaimed Indian naval band embarked... read more

An international representation of our Creolity

The general consulate for Seychelles in Tanzania, Maryvonne Pool, has sponsored the anti-bullying association, Stand up Step up Seychelles, two hundred T-shirts, for this year’s Creole Festival. The T-shirts, which were handed over at the office of the general... read more

Festival Kreol: Konpetisyon Zenn Artis Kreolofonn

Zenn i demontre bokou talan artistik Amy Valentin, Sherlyn Mousbe, Erica Niole ek Amy ChangPen-Tive in sorti venker dan sa konpetisyon ki anmenn ansanm bann zenn aze depi 4-an ziska 21-an pour demontre zot konnesans artistik. Prezan pandan seremoni prezantasyon pri... read more

En koup Baie Lazare i selebre zot maryaz dan Tifin

En koup sorti Baie Lazare – Marc ek Fatima Benoit –  ti pran par dan sa 6enm edisyon Maryaz Tifin ki ti ganny akeir par distrik Beau Vallon. Msye ek Madanm Benoit ti swiv en seremoni maryaz tradisyonnel Dimans apremidi, ki ti form parti bann aktivite sa 32enm... read more

Eski lalang Kreol pe ganny byen valorize?

Ladministrater distrik, travayer kiltir ek bann defanser lalang Kreol sorti Lenstiti Kreol ti zwenn yer pour diskit litilizasyon lalang Kreol dan servis piblik e evalye si Kreol pe ganny byen valorize e promouvwar e si i annan sa stati ki i merite akote Angle ek... read more

Zenn i valoriz kiltir Kreol

Bann zenn ti rasanble pour valoriz kiltir Kreol anba tenm ‘Zenn nou fyer nou lidantite’ Sanmdi bomaten kot Sant Konsey Nasyonal pour Lazenes (SNYC). Sa aktivite ti ganny fer atraver senkyenm edisyon ‘Zenn Kreol’ kot bann zenn ti eksplor diferan laspe nou kreolite... read more

Ti annan ‘Bal dan Simityer’

San tarde apre lansman ofisyel 32enm Festival Kreol Vandredi swar, manm piblik ti kapab apresye en pyes teat dan Sant Konferans Enternasyonal. Sa pyes apele ‘Bal dan simityer’ ki baze lo kat nanm ki viv dan simityer ek en fiy apele Claudia ki ti komet swisid ti ganny... read more

Selebo i atir en gran lafoul

En gran lafoul ti rann lapel dan Vilaz Kreol pour Selebo 2017, en spektak mizikal foklorik e modern. Se kat group kiltirel ek de benn ki ti anim lasware kot dimoun ti sante e danse ziska granmaten. Pour konmanse  bann group kiltirel ti antre lo stage an dansan dan en... read more

Divors lafanmir Feray pa’n ganny akorde

Divors ant Bolot ek Pyerlin Feray pa’n ganny akorde apre en long deliberasyon an kour. Anba en gran aklamasyon dan en lasal plen dan Sant Konferans Enternasyonal, Victoria, Sef  ziz ti dir dan son deklarasyon ki ti annan tro bokou konfizyon otour sa divors ki konmans... read more

32enm Festival Kreol – Fon Lanmal 2017

En maryaz kouler, stil ek kreativite Senk zenn stilis Seselwa ek en stilis sorti Izrael ti demontre zot talan ek kreasyon lanmod tradisyonnel ek modern atraver Fon Lanmal 2017, en de file lanmod ki form parti bann aktivite lo progranm Festival Kreol. Lannwit ti... read more

Eski Bolot pou divorse ek Pyerlin?

Nou tou nou rapel Bolot Feray ki ti orizinalman ganny ekrir par Madanm Geva René e plitar met an senn konman en pyes teat par Madanm Marie-Therèse Choppy, avek bann akter prensipal parey Allain Belle dan rol Bolot Feray, Antonia Gabriel dan rol Pyerlin, Charles De... read more

Festival Kreol Enternasyonal Sesel 2017

Bann gannyan konkour literer Pri Regina Melanie pour ganny rekomanse byento  Bann gannyan konkour literer Pri Regina Melanie pour byento ganny rekonpanse dan en seremoni remiz pri ki pour fer Vandredi le 20 Oktob. Sa konkour ti ganny lanse le 21 Fevriye sa lannen ki... read more